piątek, 26 czerwca 2020

Wakacje

Dziś kończy się nietypowy rok szkolny.
Dziękujemy wszystkim za wysiłek włożony w naukę w czasie zajęć w szkole oraz w czasie lekcji on line.
Życzymy wypoczynku, zdrowych, radosnych i bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia po wakacjach.


czwartek, 25 czerwca 2020

Podsumowanie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla klas I-III Szkoły Podstawowej: "Czytam z klasą lektury spod chmurki".W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas 1a, 2a, 2b, 3a, 3e Szkoły Podstawowej pod kierunkiem wychowawców: Kingi Kęckiej, Moniki Chałan, Anety Kowalik i Renaty Makuły włączyli się realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą lektury spod chmurki”. Autorem i organizatorem projektu  Honorata Szanecka dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowie, honorowy patronat projektu objął portal „Niezbędnik Nauczyciela” oraz Eko Dom System-Eko Szkoła, szkolnym koordynatorem projektu była Kinga Kęcka.
Głównym celem projektu  było wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas
I-III Szkoły Podstawowej, jak i również
·          rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
·         rozwijanie aktywności czytelniczej,
·         doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
·         integracja zespołu klasowego,
·         współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
W roku szkolnym 2019/2020 zespoły klasowe pod kierunkiem wychowawców zrealizowały wyznaczone zadania III modułów projektu:
·         I MODUŁ - od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – „Fikuśne lektury spod chmurki
·         II MODUŁ - od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. – „Zwierzęce lektury spod chmurki”
·         III MODUŁ – od 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r. – „Polskie lektury spod chmurki”

Zespoły klasowe w oparciu o przeczytane wybrane lektury szkolne przygotowali min. lekturniki, gazetki informacyjne, kąciki czytelnicze, zakładki do książek, rekwizyty do przedstawień,  a także zorganizowali wystawki w klasach dotyczące przeczytanych lektur.
W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania wszystkie zespoły klasowe zorganizowały również zajęcia czytelnicze, podczas których pani Marzanna Milner przeczytała uczniom wybrane fragmenty lektur.
Wszelkie informacje dotyczące działań projektowych na bieżąco umieszczane były na blogu szkolnym jak i również na stronie projektu „Czytam z klasą lektury spod chmurki”, który dostępny jest na stronie honorowego patronatu oraz na serwisie społecznościowym Facebook.
Na zakończenie zrealizowanych modułów uczniowie i wychowawcy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie „Czytam z klasą lektury spod chmurki.”


poniedziałek, 1 czerwca 2020