środa, 12 maja 2021

Konkurs "112 - zawsze w gotowości" rozstrzygnięty

 Nasi uczniowie:

Klaudia Wojtyna - klasa 6a

Bartłomiej Cichocki - klasa 5a

Piotr Kozak - kl 7d 

otrzymali wyróżnienia w konkursie Wojewody Świętokrzyskiego  "112- zawsze w gotowości". Uczniowie o trzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostały im wręczone na uroczystym spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim.

SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

środa, 5 maja 2021

Witaj Maj , 3 Maj !

  Członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz harcerze naszej szkolnej drużyny harcerskiej przygotowali z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja montaż słowno - muzyczny. Chcieli tym samym przypomnieć swoim kolegom o ważności tego święta dla każdego Polaka i pokazać, że młodzi obywatele znają i pamiętają historię Polski.niedziela, 2 maja 2021

230 LAT KONSTYTUCJI

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 i ponownie w 1990. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej. Znosiła także liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich.  W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska.

W naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny upamiętniający 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie jak zwykle wykazali się wielką inwencją twórczą i zaangażowaniem. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po "majowym weekendzie".


ŚWIĘTA MAJOWE

 


CZY WIESZ, ŻE..
..

1 maja  Święto Pracy

obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata; upamiętnia ono strajk robotników w Chicago z 1886 roku - protest został brutalnie stłumiony przez policję. Geneza święta jest przede wszystkim związana z walkąo ośmiogodzinny dzień pracy. O godziwe warunki pracy i płacy walczyły na ulicach Chicago tysiące pracowników - wśród nich także emigranci z Polski.

2 maja Dzień Flagi  

został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku.  To święto ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.

3 maja Święto Konstytucji

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.