piątek, 21 czerwca 2019

Wakacje!!!
Dla uczniów naszego Zespołu już zaczęły się wakacje! 
Życzymy samych słonecznych dni i przestrzegamy - dbajcie o swoje bezpieczeństwo!
Pomoże Wam w tym poradnik opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kielcach
Do zobaczenia we wrześniu!

Rodziców przyszłych uczniów zapraszamy do zapisów swoich dzieci do naszej szkoły. 
Dysponujemy wolnymi miejscami w klasach dla uczniów w normie intelektualnej z zespołem Aspergera, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji. 


Przyjmujemy też kandydatów na uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Zapraszamy do odwiedzin naszej szkoły także w wakacje :-)

środa, 19 czerwca 2019

Wspólne grillowanie z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019


18. czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, na terenie naszej szkoły zorganizowaliśmy wspólne grillowanie dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Pogoda dopisała, ale nic dziwnego - w końcu zasłużyliśmy na taką aurę całoroczną  pracą 😉 Było dużo dobrego jedzenia, żartów a także trochę podsumowań minionego roku szkolnego.  
Życzymy Wam bezpiecznego odpoczynku oraz wielu, cudownych i niezapomnianych chwil w te wakacje!
Do zobaczenia we wrześniu! 😊

Uroczystość wręczenia odznak SZERYFA PRAW DZIECKA UNICEF

19 czerwca 2019 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się wręczenie nominacji i odznak Szeryfa Praw Dziecka. Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane są przez placówki realizujące projekt UNICEF o nazwie Szkoła z Prawami Dziecka. W naszej szkole w ramach działań projektowych uczniowie zgłębiali wiedzę na temat Konwencji Praw Dziecka, zyskali świadomość swoich praw i umiejętność rozpoznawania sytuacji, w których te prawa są łamane. Projekt pozwala uczniom wskazać osoby w ich lokalnej społeczności, które wyróżniły się stojąc na straży ich praw i uhonorować je odznaką Szeryfa Praw Dziecka UNICEF. Uczniowie naszej szkoły wyróżnili w ten sposób Siostrę Kordianę – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach, Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Patrol Szkolny Straży Miejskiej w Kielcach, Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Fundację Dr Clown Oddział Kielce. Uroczystego wręczenia odznaczeń Szeryfa Praw Dziecka UNICEF uczniowie dokonali w obecności całej społeczności szkolnej.

wtorek, 18 czerwca 2019

Ekologia zawsze i wszędzie

Szkolne koło SKO zakończyło zbiórkę makulatury. W bieżącym roku szkolnym udało nam się zebrać 65 kg papierów i tektury, które oddaliśmy w skupie surowców wtórnych.

Najwięcej makulatury przyniosła Monika z klasy 3F gimnazjum.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji.poniedziałek, 17 czerwca 2019

"Co mi w duszy gra?"


17 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Karaoke pod hasłem "Co mi w duszy gra?". To już czwarta edycja tego konkursu. Cieszy on się wielkim zainteresowaniem wśród naszych uczniów. Każdy wykonawca otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.
Po konkursie Pan Radosław Suliga zagrał koncert na akordeonie. Zarówno konkurs, jak i koncert wszystkim bardzo się podobał.

Zajęcia projektowe „Motoryka mała” w ramach projektu „Potrafimy sami… - nowe technologie i terapie kluczem do dorosłości”

W naszej szkole w latach 2017 – 2019 realizowane były zajęcia „Motoryka mała” w ramach projektu „Potrafimy sami… - nowe technologie i terapie kluczem do dorosłości”, które prowadziły: Kamila Doryńska i Ewelina Plisak. Uczestniczyło w nich 12 uczniów z Gimnazjum przejawiających obniżoną sprawność w zakresie motoryki małej oraz trudności grafomotoryczne. Zajęcia prowadzone były zgodnie ze sporządzonym harmonogramem i programem zajęć. W ramach środków projektowych został zakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny „Dysgrafia z rysikiem”, który posłużył do diagnozy oraz ćwiczeń grafomotorycznych dla uczniów, a także pomoce dydaktyczne do usprawniania motoryki małej.
Efektem przeprowadzonych zajęć były: regulacja nieprawidłowego (wzmożonego lub obniżonego) napięcia mięśniowego ręki, wypracowanie nawyku prawidłowej postawy ciała podczas pisania, usprawnianie ręki do wykonywania codziennych czynności, korygowanie nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, doskonalenie umiejętności pisania (poprawa strony wizualnej pisma), polepszenie precyzji drobnych ruchów rąk i współpracy oka z ręką, regulacja zaburzeń czucia powierzchniowego i głębokiego, rozwijanie mowy i umiejętności społecznych ucznia. Ponadto terapia miała działanie uspakajające, pomagała walczyć ze stresem poprzez zmniejszenie lęku i napięcia psychoruchowego. Celem zajęć był także wzrost kreatywności ucznia, wiara we własne siły oraz motywacja i pozytywne nastawienie do nauki i pracy.

piątek, 14 czerwca 2019

Pierwszy szkolny turniej gier planszowych GRANNA.

Dużo radości, dużo emocji, a przede wszystkim dobra zabawa! W takiej atmosferze w czerwcu w naszej szkole w ramach projektu "Klub Gier Planszowych" odbył się pierwszy szkolny turniej gier planszowych Granna. W spotkaniach brali udział uczniowie, którzy przez cały czas istnienia klubu doskonalili swoje umiejętności grania w gry planszowe otrzymane od wydawnictwa Granna i zakupione przez szkolnych koordynatorów projektu. Emocji nie brakowało.
Nad przebiegiem turnieju i działaniem "Klubu gier planszowych" czuwały panie: Kinga Kęcka i Marzena Tuchowska, które w razie potrzeby lub wątpliwości udzielały uczestnikom fachowych wskazówek. Dla każdego ucznia był to mile spędzony czas i świetna zabawa. Każde dziecko biorące udział w projekcie i w turnieju otrzymało dyplom uczestnictwa i nagrody.
Uczniowie biorący udział w "Klubie Gier Planszowych" w sposób dla nich ciekawy i aktywizujący nabywali umiejętności potrzebne w dalszym toku nauki szkolnej np. dokonywali analizy i syntezy dźwiękowej wyrazów, przeliczali elementy, ćwiczyli logiczne myślenie, doskonalili koncentrację, spostrzegawczość i pamięć. Wzbogacili zasób słownictwa i wiedzy ogólnej, uczyli się współpracy w grupie. Zaznali również smaku porażki, a także zwycięstwa. Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą przygodę z grami planszowymi!

środa, 12 czerwca 2019

Zakończenie...Na zakończenie tegorocznej przygody z harcerstwem czekała na nas wspaniała niespodzianka. Odwiedziła nas 33 Kielecka Harcerska Drużyna Żeglarska Pasat w składzie: druhna  Ola, Natalia oraz Druh Bartek i Druh Rafał. Wysłuchaliśmy dzięki nim harcerskich opowieści o żeglarstwie, strukturze ZHP, ale także pośpiewaliśmy razem harcerskie piosenki. Obiecaliśmy sobie, że jest to początek naszej znajomości i w przyszłym roku szkolnym będziemy się częściej spotykać. Czuwajcie Druhny i Druhowie!!! Do zobaczenia we wrześniu na harcerskim szlaku…

II Festiwal Kreatywnych Świetlic

Wspólnie z SODMIDN nasza świetlica była organizatorem II Festiwalu Kreatywnych Świetlic.
06.06.2019r. przybyli do nas przedstawiciele świetlic z dziesięciu kieleckich szkół. Wszyscy chcieli zaprezentować swoje osiągnięcia. Na korytarzu były wystawy dziecięcych prac, natomiast na sali gimnastycznej śpiewy, tańce, scenki teatralne i prezentacje multimedialne. Gości powitaliśmy piosenką o ,,Magicznych Słowach", a pochwaliliśmy się świetlicowym projektem ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch". Dla wszystkich uczestników przewidziany był słodki poczęstunek, pamiątkowe dyplomy i statuetki.
W świetlicach naprawdę dużo się dzieje!

poniedziałek, 10 czerwca 2019

W terenie....


Piękna pogoda zachęciła Nas do wyprawy w teren. O tak- wyprawy!!!Niby najbliższe okolice szkoły, a ile ciekawych miejsc, zakątków, okazji do nauki bezpiecznego przechodzenia przez pasy. Obserwujemy, uczymy się, rozpoznajemy rodzaje drzew, rozmawiamy z mieszkańcami „naszego osiedla”. Bardzo Nam się to podobało i mamy zamiar kontynuować to wydeptywanie nowych, Nieprzetartych Szlaków!!! Czuwaj!!!
 


Trochę historii...


Nie ma przyszłości bez przeszłości…Chcieliśmy oddać hołd naszym braciom-harcerzom za oddanie życia w obronie ojczyzny… Byliśmy na Skwerze Szarych Szeregów zapalić znicz przy pomniku poświęconym harcerzom poległym za Ojczyznę w latach 1914 – 1945. Został on odsłonięty 15 listopada 1982 r. Usytuowany jest na skwerze nad Silnicą w pobliżu ulic: Ogrodowej i Bp. Kaczmarka. Jego autorem i wykonawcą był Stefan Dulny.
Przytaczając napis z pomnika…. Przyrzekam całym życiem służyć Tobie Ojczyzno….Czuwaj !!!