czwartek, 5 listopada 2020

„Sprzątanie świata - Polska"


   „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena
i żeglarza.
      W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.
W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

    „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

    Sprzątanie świata odbywa się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

    Uczniowie z naszej szkoły również przyłączyli się do tegorocznej akcji „Sprzątania świata”. Ze względu na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa i zasad związanych z reżimem sanitarnym w związku ze stanem epidemicznym w kraju uporządkowany został tylko teren wokół naszej szkoły. Uczniowie podzieleni na małe grupy z dużym zaangażowaniem przystąpili do działania. Zebrane śmieci zostały posegregowane i wrzucone do odpowiednich pojemników. Grupa, która zebrała najwięcej odpadków nagrodzona została brawami przez wszystkich uczestników akcji.

 
 

niedziela, 1 listopada 2020

Szkoła Demokracji

 

 Projekt dla Samorządów Uczniowskich Szkoła Demokracji rozpoczęty!
 

    Uroczysta ogólnopolska inauguracja online odbyła się 23.10. poprzez aplikację Teams.
Samorząd Uczniowski reprezentował zespół uczniów w składzie: Krystian kl.7b, Jakub kl. 8b oraz Kasia kl. 5a.

 Podczas jej trwania uczestniczyli w dyskusjach poświęconych organizacji pracy SU na terenie szkoły oraz wykonywali zadania zlecane przez menora.

 Poznali nowe narzędzia Google, narzędzie Mentimeter oraz TestPortal. 

To był bardzo ciekawy warsztat i nowe doświadczenie.
 

Czekamy na kolejne zadania!