niedziela, 2 maja 2021

230 LAT KONSTYTUCJI

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 i ponownie w 1990. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej. Znosiła także liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich.  W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska.

W naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny upamiętniający 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie jak zwykle wykazali się wielką inwencją twórczą i zaangażowaniem. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po "majowym weekendzie".


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza